Privacy en Cookie beleid

Over ons privacybeleid

Modelspoorgigant is onderdeel van Van Berkel Webshops. Van Berkel Webshops geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. U kunt hierbij denken aan de gegevens die nodig zijn voor het betalen en afleveren van uw bestelling. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het geven van persoonlijk advies, of voor het tonen van gerichte advertenties op basis van uw interesse in bepaalde producten.

Indien u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan dit alleen nadat u ons hier toestemming voor heeft gegeven. Dit kan door middel van een vinkje (opt-in) tijdens het afrekenen of doordat u uw e-mailadres heeft ingevoerd in het nieuwsbriefveld op onze website. Uiteraard houden we dit netjes voor u bij.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Het kan zijn dat wij in sommige gevallen uw gegevens moeten delen met derde partijen. U kunt hierbij denken aan partijen die voor ons de bestelling bezorgen, uw betaling afhandelen of partijen die wij gebruiken voor het geven van een persoonlijk advies op basis van uw productinteresse.

Al deze partijen mogen enkel uw gegevens gebruiken om een dienst te leveren namens Van Berkel Webshops. Tenzij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van uw gegevens. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Ons privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Van Berkel Webshops. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

“We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.”

Hosting
Byte
Onze webwinkel wordt gehost door Byte. Dit houdt in dat onze website en uw bestelgegevens beveiligd staan opgeslagen op de servers van Byte. Byte heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Byte zal nooit de gegevens die op haar servers staan gebruiken voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen van het internetverkeer wat gebruik maakt van haar servers. Dit zijn geen persoonsgegevens. Byte is op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Microsoft Exchange
Al ons e-mailverkeer wordt beveiligd opgeslagen op de servers van Microsoft Exchange. Microsoft heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen.

Microsoft zal nooit de gegevens die op haar exchange servers staan gebruiken voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van haar diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Microsoft is op grond van onze overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp

Wij versturen onze nieuwsbrief en geautomatiseerde e-mails na uw aankoop met persoonlijk advies over vergelijkbare producten via het bedrijf MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt de betreffende e-mail dan niet meer.

Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors
Pay.nl
Voor het afhandelen van alle directe betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres, woonplaats en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Paypal
Voor het afhandelen van de betaalmethode Paypal in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Paypal. Paypal verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal behoudt zich het recht uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Billink.nl
Voor het afhandelen van alle achteraf betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Billink.nl. Billink.nl verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens, geboortedatum en uw betaalgegevens zoals uw bankrekeningnummer. Billink.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Billink.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Billink.nl deelt bij een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
Feedback Company

Wij verzamelen reviews via het platform van Feedback Company. Als u een review achterlaat via Feedback Company dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Feedback Company deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Feedback Company publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven.

Feedback Company heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Feedback Company behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Feedback Company toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Feedback Company derden inschakelt.

Telefoonservice
1850
Voor het beantwoorden van een deel van onze telefoongesprekken maken wij gebruik van de antwoorddienst 1850. 1850 verwerkt uw naam, telefoonnummer en adres. 1850 heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

1850 behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van 1850 dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. 1850 bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
PostNL via MyParcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL via MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met zowel PostNL als MyParcel delen. PostNL en MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden
E-boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om (anders dan op uw verzoek) op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden enkel met derden gedeeld indien dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening, voor het geven van een persoonlijk advies of om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Van Berkel Webshops op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer meer van onze diensten gebruik wenst te maken. In dit geval zullen wij uw klantprofiel verwijden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens minimaal 7 jaar te bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in een machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.

Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. In sommige gevallen kan dit betekenen dat zolang de beperking geldt u niet langer van onze diensten gebruik kunt maken.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Van Berkel Webshops. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies

Google Analytics 
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google diensten en producten.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties.

Adcrowd/Appnexus
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Appnexus. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Appnexus. Appnexus kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Appnexus gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Overeenkomst met derde partijen

Van Berkel Webshops heeft met de volgende partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin zij verplicht worden om uw en onze gegevens enkel te gebruiken voor marktdoeleinden. Zij mogen deze gegevens dus niet laten gebruiken door derden. De verschillende verwerkersovereenkomsten kunt u via een schriftelijk verzoek inzien.

Microsoft
Byte
E-Boekhouden
Mailchimp
Google Analytics
Google AdWords
Adcrowd
Facebook
1850
Feedback Company
PostNL via Myparcel

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens


Van Berkel Webshops
Heereweg 215L
2161BE Lisse
Nederland
T (085) 201-9726
E info@modelspoorgigant.nl

Contactpersoon voor privacy zaken:
info@modelspoorgigant.nl

Kerstdorpshop is onderdeel van Van Berkel Webshops | KVK: 53406273 | BTW: NL002193114B92 / BE0762960329 | Copyright © 2024
De waardering van www.modelspoorgigant.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.6/10 gebaseerd op 1520 reviews.